پمپ بشکه

پمپ بشکه (barrel pump)

کاربرد این پمپ با نام آن کاملا سازگار است. این مدل پمپ ها برای تخلیه بشکه ها و مخازن مواد شیمیایی و البته هر گونه سیال که قابلیت پمپاژ را داشته باشد، استفاده می شود. همچنین در تزریق شوکی مواد شیمیایی به فرآیندهایی مانند برج خنک کننده کارآیی بسیار خوبی دارد. وزن کم و قابل حمل بودن (portable) از جمله مشخصه های بارز پمپ های بشکه است.

پمپ تخلیه بشکه تنوع جنس

مدل های پروانه ای مجهز به روتور (rotor) و ایمپلر (impeller) برای تخلیه و جابجایی مایعات و مواد شیمیایی با ویسکوزیته های پایین تر مانند انواع اسید، قلیا، بازدارنده خوردگی، بازدارنده رسوب، انواع روغن و مدل های جابجایی مثبت از نوع پیچشی (screw) برای مواد با ویسکوزیته های بالا مانند گریس، شکلات مایع، سس و رب استفاده می شوند.

نیروی محرکه این پمپ ها می تواند موتورهای الکتریکی یا پنوماتیک باشد.

پمپ بشکه با موتور برقی و پنوماتیک