پکیج تزریق مواد شیمیایی

انواع پکیج های سفارشی برای کاربرد تزریق مواد شیمیایی در برج های خنک کننده، بویلرها، آب های صنعتی و آشامیدنی

انواع پکیج کلرزنی مایع

کلرزنی مایع

پکیج آماده سازی محلول پلی الکترولیت

پکیج پلی الکترولیت

فیدر پکیج پلی الکترولیت